Imeti za varnost pri delu svojega strokovnjaka ali ne?

Stalna dilema podjetnikov je, ali naj zaposlijo strokovnjaka za varnost pri delu ali ne? V kolikor imate proizvodno dejavnost, pri kateri se lahko delovne nezgode pripetijo v vsakem trenutno, je vsekakor priporočljivo, da zaposlite strokovnjaka za varnost pri delu, saj je prav, da le – ta večkrat dnevno preveri pravilnost delovanja vaših strojev in delovne opreme. V kolikor pa imate le nekaj strojev in takšne delovne opreme, ki je potrebna nadzora, kako deluje, pa lahko tudi najamete zunanjega strokovnjaka za varnost pri delu, ki bo le občasno preverjal, ali je vse tako kot mora biti ter ali je za varnost pri delu dovolj dobro poskrbljeno. V vsakem primeru pa je ta nadzor nujno potreben.

 

 

Pogoste opozorilne table, katere srečamo na delovnem mestu.

Primeri opozorilnih znakov.

 

Usposobljeni strokovnjak za varnost pri delu je lahko več vreden kot najboljši delavec

 

V kolikor se v podjetju pripeti delovna nezgoda, je lahko delovni proces ustavljen za dlje časa oz. vsaj za toliko časa, dokler se ne ugotovi, zakaj je do delovne nezgode sploh prišlo. Zato je lahko usposobljeni strokovnjak za varnost pri delu v več primerih več vreden kot najboljši in najbolj produktiven delavec za določenim strojem. Namreč, ta strokovnjak lahko še pravočasno ugotovi neko napako oz. okvaro na stroju in na to opozori delavca, da le to odpravi. Ja, rekli boste, da to lahko ugotovi tudi delavec sam.

Ja lahko, ampak delavec mora biti pozoren na kvaliteto izdelka in v svojem delovnem zagonu lahko spregleda neko napako, ki bi jo sicer moral in mogel videti, strokovnjak za varnost pri delu pa je zato tam, da zgolj preverja in ugotavlja napake na delovnih strojih in delovni opremi ter bo zato hitreje in lažje odkril napake ter tako lažje in hitreje preprečil nepotrebne in neljube delovne poškodbe, s čimer lahko podjetju privarčuje veliko denarja ter neljubih situacij z zaustavitvijo proizvodnje. Torej boste zaposlili usposobljenega strokovnjaka za varnost pri delu ali vsaj najeli zunanjega izvajalca teh storitev ali ne?