Podjetja morajo imeti večjezično spletno stran

Splet se neprestano uporablja za različne informacije, storitve in marsičesa kar trenutno potrebujemo. Vsakodnevno se razvija in vsako podjetje, ki želi biti konkurenčno in uspešno mora imeti svojo spletno stran. S tem si podjetje razširi stranke. Prevajanje spletnih strani je postala v današnjem času že nuja. Redkokdo ima spletno stran napisano samo v slovenskem jeziku.

Zakoj mora imeti podjetnik večjezično spletno stran?

Podjetje se mora neprestano razvijati in rasti. Premagovati mora konkuranco in se širiti tudi v tuje države, zato je prevajanje nuja za vsako podjetje. Če je spletna stran prevedena v več jezikov lahko brez dodatnih stroškov in naporov podjetje doseže veliko tuje govorečih strank. Vsekakor je to marketinško orodje, svojo blagovno znamko predstavi širokemu občinstvu v različne države. Po spletu brskajo vsi po vseh državah. Lahko se podjetnik odloči za prevajanje samo določene segmente spletne strani in ne celotne spletne strani. Vsekakor si bo podjetje s pomočjo prevodov pridobilo nove stranke. S tem se bo prodaja produktov ali storitev povečala. Spletni iskalniki imajo tako dostop do spletne strani. Stranke veliko bolj zaupajo kvalitetnim in v več jezikov napisanim spletnim stranem.
Še več informacij o prevajanju si lahko preberete tukaj
Prevajalec mora za prevajanje poznati kaj od njega pričakuje naročnik. Jasno mu mora biti povedanu komu je prevod namenjen. Kaj se želi s prevodom doseči. Strojno prevajanje ni nikoli primerno, ko se odločimo za prevajanje spletnih strani. Veliko podjetnikov želi privarčevati in se odloči za strojno prevajanje. Tu se naredi velika poslovna napaka. Besedilo, ki ga ustvari računalnik ni nikoli strokovno prevedeno, zato ga je potrebno vedno popraviti, ker velikokrat spremeni vsebino in bistvo izvirnega besedila. Ko se prevajalec loti popravljanja strojnega prevajanja večinoma porabi več časa, kot bi ga porabil za prevajanje brez strojne pomoči.
Prevod mora biti na koncu tudi lektoriran in urejen, biti mora pregledan in popravljen.